email: karcankarasu@gmail.com

     info@karcansolucangubresi.com

 

 

      Muhammet CİVELEK – 0554 739 02 33

      Arif  CİVELEK       –        0542 286 20 64